Klokkerbok for Lødingen nr. 872C03 (1880-1897) konfirmerteKildeinformasjon

  • Tittel  Klokkerbok for Lødingen nr. 872C03 (1880-1897) konfirmerte 
    Kilde ID  S137994 
    Linket til  Marie Bergithe Olsdatter