Minestralbok for Karlsøy nr.1 (1775-1823)



Kildeinformasjon